דגם מישושי מתפרק המשמש כ"משחק הרכבה" ומאפשר הבנה של צורת בית כנסת גלילי מתקופת המשנה. הדגם נוצר בהדפסה במדפסת תלת ממד ומאפשר העברה של מגוון רחב של תכנים ברמה גבוהה : ארכאולוגים, תאולוגים,  אדריכליים...אולם בה בשעה הדגם הינו כלי המחשה מצויין לאנשים עם לקות ראייה ולאנשים עם מוגבלות שכלית.